1/ Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng ( Phương thức COD)

 

 

 

2/ Thanh toán chuyển khoản